Prosimetron

Prosimetron

terça-feira, 8 de novembro de 2016

Boa noite!


1 comentário:

Miss Tolstoi disse...

"To everything, turn, turn, turn.
There is a season, turn, turn, turn.
And a time to every purpose under heaven.
A time to be born, a time to die.
A time to plant, a time to reap.
A time to kill, a time to heal.
A time to laugh, a time to weep."

A time to cry. :(